En engagerad och kunnig advokatbyrå

Advokat Gunilla Olsson AB är en advokatbyrå med inriktning på s k humanjuridik, framförallt i form av familjerätt, brottmål och socialrätt. Vi åtar oss familjerättsliga ärenden rörande bl a vårdnad, umgänge och äktenskapsskillnad.

Inom socialrätten åtar vi oss uppdrag rörande bl a lag om vård av unga (LVU), lag om vård av missbrukare (LVM), lag om vård av psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Inom det straffrättsliga området åtar sig advokatbyråns jurister uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.

Advokatbyrån lägger sig vinn om att bemöta varje klient med respekt och engagemang och klienten skall känna sig väl omhändertagen samt erhålla bästa möjliga juridiska biträde.