Om advokatbyrån

Advokat Gunilla Olsson AB är en modern och personlig advokatbyrå med särskild inriktning på familjerätt, internationell privat- och familjerätt, brottmål samt socialrätt, särskilt ärenden rörande LVU. Gunilla Olsson åtar sig även uppdrag såsom medlare i familjerättsliga frågor.

Byrån har två verksamma jurister – advokat Gunilla Olsson och biträdande jurist Disa Kongstad.

Att vända sig till en erfaren advokatbyrå i humanjuridiska processer är oerhört viktigt och kan direkt komma att påverka utfallet. Mycket är inte lagstyrt och med vår erfarenhet kan vi råda Dig och stötta Dig i hur man bör agera och vad Du kan förvänta sig.

Advokatbyråns styrka är att vi jobbar med både Dig som är barn, mamma eller pappa – likaväl som med både Dig som är utsatt eller misstänkt för brott eller Dig som är under myndigheternas tvång. Detta gör att vi har ett brett kunskapsspann och kan se hur de andra parterna resonerar och agerar.

Vi föredrar att involveras i ett så tidigt skede som möjligt för att i största möjliga mån vara där för Dig. Tveka därför inte med att ta en inledande kontakt.

Vi hjälper Dig att hitta lösningar oavsett problem.

Vårt hela engagemang och driv ligger i att vi vill att det ska bli bra för våra klienter och att nå en hållbar långsiktig lösning.

Vi sitter i trivsamma lokaler på Mälartorget 19 i Gamla Stan med närhet till buss och tunnelbana.

Advokatbyrån har även mottagningskontor i centrala Malmö innebärande att vi inte tar extra betalt för ärenden i Skåne än vad en advokat som enbart arbetar i Malmö gör.

Om processen är på annan ort kan det tillkomma kostnader för resa och tidsspillan.

För det fall Du önskar att boka in en konsultation med någon av våra verksamma jurister är Du välkommen att kontakta oss på info@advokatgunillaolsson.se eller på 08 – 667 91 98.

Du kan läsa mer om hur en konsultation går till under ”Kontakt”.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.