Vårdnad, boende och umgänge

En tvist om vårdnad, boende och umgänge är ofta uppslitande av flera anledningar. Genom advokatbyråns långa erfarenhet och personliga engagemang hjälper vi Dig genom detta. Om Du har frågor om vårdnad, boende, umgänge så ring oss eller kontakta oss via hemsidan för att boka ett personligt möte. Samtliga på advokatbyrån åtar sig uppdrag såsom ombud gällande vårdnad, boende och umgänge.

Om Du efter rådgivning vill gå vidare med ärendet så inleds ärendet oftast med ett brev till motparten eller dennes ombud där vi på ett juridiskt sätt argumenterar för Dina och Ditt barns rättigheter utifrån rådande lagstiftning och praxis. I vissa fall räcker det med skriftväxling mellan parternas juridiska ombud för att överenskommelse ska kunna nås om en hållbar lösning. Vi hjälper då till att upprätta ett avtal där frågorna regleras på ett för parterna bindande sätt. I andra fall inleds process i domstol genom ingivande av en stämningsansökan.

Efter ingivande av stämningsansökan får motparten av tingsrätten ett visst antal veckor på sig att inkomma med ett svaromål där dennes inställning och yrkanden ska framgå. Om parterna står långt ifrån varandra sätter tingsrätten ut målet till en muntlig förberedelse där parterna genom respektive juridiska ombud redogör för sina ståndpunkter och juridiska grunder för vad man yrkar.

Efter den muntliga förberedelsen meddelar tingsrätten beslut som ibland kan innebära en ändring av rådande omständigheter kring vårdnad, boende och umgängesfrågor. Vid den muntliga förberedelsen kan parterna även framställa yrkanden att tingsrätten ska uppdra åt kommunen att utföra en utredning om vårdnad, boende, umgänge. Utredningen brukar då innefatta samtal med barn, föräldrar samt i vissa fall skola eller förskola för att utreda föräldrarnas förmåga att sörja för barnets behov. Utredningen kan även rekommendera vilken lösning de anser är den bästa för barnet.

När resultatet av utredningen redovisats för rätten och parterna genom sina juridiska ombud har inkommit med vilken bevisning de vill framföra till stöd för sin sak sätter tingsrätten ut målet till huvudförhandling (rättegång). Dom meddelas normalt ca tre veckor efter huvudförhandlingen.

Som Ditt ombud för vi Din talan och tillvaratar Dina rättigheter genom hela processen.

Ärenden som rör vårdnad, boende och umgänge kan både finansieras genom rättsskydd, rättshjälp eller privat betalning. Vilket finansieringssätt som blir aktuellt beror på individuella situationer och omständigheter. Vad som gäller för just Dig utreds vid den inledande konsultationen hos byrån.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.