• advokat Gunilla Olsson

Advokat Gunilla Olsson

Gunilla Olsson tog sin jur. kand. examen vid Stockholms universitet. Under studietiden arbetade hon parallellt vid fakulteten som amanuens i straffrätt.

Efter avslutade studier arbetade Gunilla Olsson på Advokatfirman JG Tengström, 1991-1993 och därefter på advokatfirman Wellton 1993-1998.

Sedan 1998 bedriver Gunilla Olsson egen advokatverksamhet med inriktning på familjerätt såväl barnrätt som ekonomisk familjerätt och brottmål både som målsägandebiträde, särskild företrädare och offentlig försvarare.

Gunilla Olsson är ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1997 och ledamot av Advokatsamfundets Fullmäktige.

Gunilla Olsson undervisar i familjerätt för juriststudenter vid juristutbildningen på Stockholms Universitet samt på Rektorsutbildningen. Gunilla Olsson undervisar även på kurser för yrkesverksamma jurister och advokater.

Gunilla Olsson är författare till Barnrättskapitlet i boken Familjejuridik.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes