Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn förordnas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år eller när den misstänkte är barnets vårdnadshavare, eller då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta till vara barnets rätt.

Som särskild företrädare tillvaratar vi barnets intressen och övertar vårdnadshavarnas ansvar i delar som har med förundersökning och rättegång att göra och kan exempelvis ge tillstånd till polisen att förhöra barnet på ett lämpligt sätt. Som särskild företrädare bistår vi även barnet med skadeståndstalan vid domstolsförhandlingen.

Samtliga på advokatbyrån åtar sig uppdrag såsom särskild företrädare.

Staten står i helhet för kostnaden i dessa ärenden.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.