• Lagbok för advokater som arbetar med famijlerätt i Stockholm
  • advokat brottmål stockholm

Socialrätt

Vi åtar oss uppdrag såsom offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT.

I dessa ärenden kan vi företräda den som är föremål för myndigheternas åtgärder varvid vi för den omhändertagnes talan inför domstol men även hanterar övriga myndighetskontakter och tillser att den omhändertagnes rättigheter och möjligheter tillvaratas.

Samtliga på advokatbyrån åtar sig uppdrag såsom offentligt biträde inom LVU, LVM och LPT.

Staten står i helhet för kostnaden i dessa ärenden.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes