• Lagbok för advokater som arbetar med famijlerätt i Stockholm
  • advokat brottmål stockholm

Offentlig försvarare

En stor del av advokatbyråns verksamhet består i brottmål där Advokaterna Gunilla Olsson och Christina Mansfeld löpande åtar sig och erhåller uppdrag som offentlig försvarare. Gunilla Olsson och Christina Mansfeld har varit förordnade som offentliga försvarare i mål rörande allt från t ex mord och narkotikabrott till misshandel, stöld och andra tillgreppsbrott.

Om Du misstänks för ett brott har Du enligt Rättegångsbalken (SFS 1942:740) 21 kap. under vissa förutsättningar rätt till en offentlig försvarare. Din offentliga försvarare förordnas av tingsrätten och kostnaderna täcks i sin helhet av staten. Åklagaren informerar Dig om Du är berättigad till en offentlig försvarare. Du kan då själv be att få Gunilla Olsson förordnad eller kontakta oss direkt.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes