Bitr. jurist Disa Kongstad

Disa Kongstad studerade och tog sin juristexamen vid Stockholms universitet, med specialkurser i barnrätt, rättspsykologi och mänskliga rättigheter. Under studierna arbetade och praktiserade hon hos advokat Gunilla Olsson. Hon skrev sin uppsats om barns vilja och rätt att komma till tals i vårdnadstvister efter barnkonventionens inkorporering i svensk rätt.

Disa Kongstad är en driven och engagerad jurist som åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden förutom uppdrag som offentlig försvarare.

Vill Du komma i kontakt med Disa Kongstad kan Du skicka ett e-postmeddelande till dk@advokatgunillaolsson.se.

Disa Kongstad

*” anger obligatoriska fält

Ditt namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.