• Lagbok för advokater som arbetar med famijlerätt i Stockholm
  • advokat brottmål stockholm

Ekonomisk familjerätt

Advokatbyrån biträder klienter och erbjuder rådgivning angående bl.a.

  • Arvsrätt
  • Bodelning vid äktenskapsskillnad eller dödsfall
  • Samboförhållanden, samboavtal och upplösning av samboförhållanden
  • Underhållsbidrag till make eller barn
  • Upprättande av äktenskapsförord, gåvohandlingar etc.

    Familjerätten är en komplicerad del av juridiken där det juridiska ombudets åtgärder ofta får en direkt och avgörande inverkan på klientens situation. Tveka därför inte att kontakta oss om Du har familjerättsliga frågeställningar. Vi kan snabbt sätta oss in i Ditt ärende och avgöra vilka ätgärder som bör vidtas.

    Powered by WordPress. Designed by Woo Themes