• Lagbok för advokater som arbetar med famijlerätt i Stockholm
  • advokat brottmål stockholm

Migrationsrätt

Som asylsökande har Du i regel rätt att företrädas av ett offentligt biträde. Offentliga biträdet förordnas av Migrationsverket.

Som Ditt offentliga biträde tar vi tillvara Dina intressen och bevakar att Ditt ärende handläggs enligt reglerna. Vi förbereder Dig inför Din asylutredning, deltar på utredningen, ger Dig råd och förklarar vad som händer under processens gång.

Önskar du få någon från advokatbyrån som ditt offentliga biträde kan Du ange det till Migrationsverket. Advokat Christina Mansfeld och jur kand Lina Modig på advokatbyrån åtar sig uppdrag såsom offentligt biträde inom migrationsrätt.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes