• Jur kand Lina Modig

Lina Modig tog sin juristexamen vid Uppsala universitet i juni 2015. Hon skrev sin uppsats om utredning angående vårdnad, boende och umgänge – en studie av hur påståenden om psykisk ohälsa hos en förälder hanteras och bedöms i tingsrätten i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Efter avslutade studier har Lina arbetat vid Migrationsverket och sedan 2016 har hon arbetat på advokatbyrå. Lina är anställd på advokat Gunilla Olsson AB sedan 2018.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes