• Christina Mansfeld

Christina Mansfeld

Christina Mansfeld tog sin juristexamen vid Stockholms universitet i juni 2013. Hon skrev sin uppsats om bedömningen av barnets mognad och ålder vid överflyttning av barn enligt Haag-konventionen. Hon har varit anställd på Advokatbyråerna sedan sommaren 2010 och blev advokat under 2016.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes