• Lagbok för advokater som arbetar med famijlerätt i Stockholm
  • advokat Gunilla Olsson

Internationell privat- och familjerätt

Advokatbyrån åtar sig även uppdrag gällande internationell privat- och familjerätt. Det kan som exempel röra sig om att ett barn förs bort eller kvarhålls i Sverige eller utomlands i strid mot en vårdnadshavares vilja, eller att en av parterna i en familjerättslig tvist är boende utomlands.

Vi har även ett mycket gott kontaktnät av utländska advokater om det föreligger behov av att anlita någon i annat land.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes