Bitr. jurist Disa Kongstad

Bitr. jurist Disa Kongstad

Disa Kongstad tog sin juristexamen vid Stockholms Universitet i juni 2021. Hon skrev sin uppsats om barns vilja och rätt att komma till tals i vårdnadstvister efter barnkonventionens inkorporering i svensk rätt. Hon har varit anställd på advokatbyrån sedan december 2018.

Disa Kongstad är en driven och engagerad jurist som åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

Vill Du komma i kontakt med Disa Kongstad kan Du skicka ett e-postmeddelande till dk@advokatgunillaolsson.se.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes